تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
۱۳۹۷-۰۶-۲۴
اطلاعیه متقاضیان مسکن مهر شهر جدید صدرا                            
۱۳۹۷-۰۶-۲۴

اطلاعیه متقاضیان پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان

به اطلاع متقاضیان محترم پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان لیست ذیل می رساند از آنجا که مطابق سامانه مسکن مهر تاکنون جهت تکمیل واریزی خود اقدام ننموده اید، به شما اخطار می گردد تا پایان شهریورماه ۹۷ مهلت دارید به واحد مسکن مهر شرکت عمران صدرا مراجعه و نسبت به تکمیل واریزی خود اقدام نمائید. بدیهی است عدم مراجعه تا پایان مهلت داده شده به منزله انصراف از درخواست مسکن مهر بوده و عواقب آن بر عهده شخص متقاضی می باشد.

ردیف

کد ملی

نام

نام خانوادگی

۱

۵۴۸۹۷۵۶۲۲۵

یاراله

زارع

۲

۲۲۹۶۸۰۰۳۸۶

محمد ابراهیم

جعفری

۳

۲۳۰۰۰۹۷۸۱۸

علیرضا

صدق آمیزحقیقی

۴

۳۸۷۳۶۶۶۲۷۸

محمد

مهری

۵

۲۴۳۲۵۷۹۲۶۷

سید جعفر

سجادیان

۶

۲۴۳۱۷۳۷۱۶۰

غلامحسین

نعمت الهی

۷

۲۴۳۰۹۶۸۱۰۱

محمود

پرهیزی

۸

۲۲۹۸۷۲۱۱۳۰

احسان

لشنی

۹

۲۲۹۶۳۰۸۵۴۶

محمد مهدی

زارع

۱۰

۲۲۹۶۰۷۶۷۳۴

رحیم

دهقانی

۱۱

۲۲۹۱۷۳۲۰۰۵

تهمینه

زاهدیان نژاد

۱۲

۱۸۱۹۱۹۴۷۷۹

عدنان

مجد  زاده

۱۳

۱۸۱۷۸۸۴۹۸۰

نصراله

حسینی

۱۴

۲۲۹۱۹۵۱۲۵۴

معصومه

جوادی حسام ابادی

۱۵

۴۲۶۹۷۹۱۶۰۸

بهروز

دیداری

۱۶

۲۵۳۸۹۸۹۳۱۰

محمدصادق

خسروی

۱۷

۲۴۵۰۱۶۳۹۶۴

مسلم

گورکانی

۱۸

۶۴۸۹۶۰۶۳۵۶

مهرداد

سلطانی پالنگری

۱۹

۲۲۹۸۸۹۵۵۹۷

علیرضا

کدخدائی

۲۰

۲۲۹۵۲۶۷۳۳۱

رؤیا

باقری

۲۱

۲۵۷۰۱۳۳۰۸۶

سیدابوالفضل

خالقی

۲۲

۲۳۰۱۶۵۱۸۹۴

منوچهر

غضنفری

۲۳

۲۵۴۹۵۶۸۴۲۷

علی

قهرمانی پور

۲۴

۲۲۹۷۹۵۶۳۵۵

علی

رنجبر

۲۵

۲۲۹۶۱۷۹۱۹۳

مجید

دهقانی

۲۶

۲۲۹۶۹۳۴۴۲۰

اسدالله

ابوالحسن پور لار

۲۷

۲۲۹۷۵۲۲۰۵۳

حسین

روغن گیر

۲۸

۲۳۰۱۶۰۸۳۶۰

علی ناز

زارعی

۲۹

۲۴۳۱۷۵۶۲۸۹

مسعود

داوری

۳۰

۲۲۹۸۰۸۴۰۶۸

جمال

اسدی طالب بیگی

۳۱

۲۲۹۹۰۳۵۹۸۲

عبداله

الوندی

۳۲

۲۲۹۵۳۰۲۸۳۸

رضا

آقائی

۳۳

۲۵۴۹۷۰۵۲۹۷

محمد

فریدونی

۳۴

۲۳۷۱۸۲۸۱۲۲

بهمن

منشی زاده

۳۵

۲۲۹۶۹۳۱۱۴۶

طاها

خرازی

۳۶

۲۵۳۹۷۰۱۶۹۸

محمدحسن

مولائی فر

۳۷

۲۲۹۹۴۹۵۱۵۰

شهرام

نظری فرد

۳۸

۲۵۷۱۷۵۸۲۸۴

احسان

صفار

۳۹

۲۲۹۹۹۱۴۳۹۰

خاور

آزاد

۴۰

۲۴۳۱۹۶۱۴۷۸

جواد

مرتضوی

۴۱

۲۲۹۶۸۲۸۹۷۳

مهدی

ناظم زادگان

۴۲

۲۴۳۰۲۰۳۷۶۶

محبوبه

مرتضوی

۴۳

۲۴۳۰۰۱۱۳۸۷

معصومه

فلاحی

۴۴

۲۲۹۶۸۸۷۵۱۱

محمدرضا

واثقی

۴۵

۲۲۹۰۹۴۹۲۶۴

محمد صادق

ید ملت

۴۶

۲۲۹۶۹۴۰۳۵۸

محمدعلی

شرافتی

۴۷

۲۲۹۷۲۲۷۴۵۰

خانم ماه

غظنفری شبانکاره

۴۸

۲۲۹۱۸۸۱۹۲۲

احسان

خوشخرام

۴۹

۲۲۸۰۷۵۳۸۴۷

محمدامیر

بساط اندازی

۵۰

۵۴۶۹۶۳۴۳۸۸

سید عنایت

زارع

۵۱

۵۵۰۹۷۵۰۴۳۱

حیات

فتحی زاده

۵۲

۲۲۹۲۰۲۵۴۵۰

اصغر

نوروزی

۵۳

۲۲۹۵۴۰۲۷۳۵

علی

شکر خوار

۵۴

۲۲۹۶۱۶۶۲۲۹

محمد امین

زارع

۵۵

۲۲۹۷۷۷۵۸۸۱

الناز

رفعتی

۵۶

۲۲۹۸۹۰۲۶۴۱

غلامرضا

رضائی

۵۷

۲۲۹۷۶۶۵۹۲۱

هاله

بیضائی

۵۸

۴۰۳۱۶۷۱۵۶۳

رجبعلی

علیزاده

۵۹

۲۲۹۱۲۵۱۰۹۰

حسن

کیوان شکوه

۶۰

۲۴۵۱۲۲۸۷۸۴

عبداله

فتحی تنگ ریزی

۶۱

۲۵۳۹۰۲۲۲۳۵

سید علیرضا

حمیدی

۶۲

۵۱۳۹۳۶۷۹۱۲

مجید

ابراهیمی

۶۳

۳۹۹۱۸۷۳۸۴۲

صغری

شوقیان پایدار

۶۴

۴۲۶۹۵۵۵۲۹۷

سولماز

پایدار

۶۵

۲۲۹۲۷۱۶۳۴۸

رحیم

ره انجام

۶۶

۵۱۴۹۶۳۴۷۶۱

محمدرضا

صابرزاده شوریجه

۶۷

۲۵۷۱۷۸۸۱۷۵

احد

اکبرپور

۶۸

۲۵۴۹۲۷۰۵۵۱

عبدالخالق

شمس الدینی

۶۹

۲۴۹۱۶۵۳۵۰۸

سارا

ژاله

۷۰

۲۵۵۹۰۳۴۲۹۸

معصومه

حسین زاده

۷۱

۲۲۹۷۱۷۶۲۶۰

اسمعیل

قره چه

۷۲

۲۲۹۷۰۱۶۰۷۷

علیرضا

امیری عطا آبادی

۷۳

۲۳۰۰۱۷۵۰۴۵

محمد مهدی

بمونی جوکانی

۷۴

۲۳۷۰۲۵۸۷۰۵

افسر

مرحمتی

۷۵

۲۲۸۰۷۴۱۲۱۰

امیر

صفدری

۷۶

۲۲۹۱۶۹۹۱۳۱

علی محمد

قنبری

۷۷

۲۲۹۳۰۲۷۰۲۳

وحید

بازیار

۷۸

۲۲۹۲۸۱۲۹۸۳

بمونعلی

رحمانی

۷۹

۲۲۹۹۴۲۴۲۰۲

فریدون

دهقانی

۸۰

۲۴۳۲۷۰۰۰۴۱

رمضانعلی

رمضانی

۸۱

۲۲۹۲۰۵۰۳۷۴

رامتین

هنرمندان

۸۲

۲۲۹۹۵۸۸۱۸۳

معبد

اسلامی ملک آبادی

۸۳

۲۲۹۲۶۷۳۵۵۱

محمود

شکری

۸۴

۲۲۹۱۶۹۳۳۶۰

منوچهر

جوکار

۸۵

۲۵۴۹۶۴۶۲۳۱

عبدالخالق

خسروی آبپرده

۸۶

۲۳۰۰۸۷۰۹۲۴

سمیه

جوانمردی

۸۷

۲۲۹۶۸۵۸۴۲۲

لیلا

کاوه

۸۸

۲۲۹۲۶۹۰۳۸۱

رامین

نجمی

۸۹

۲۲۹۶۸۶۷۷۸۲

محمد حسین

خالدی

۹۰

۲۲۹۱۱۷۲۶۹۷

غلام حسین

قناعت پیشه سنانی

۹۱

۲۲۹۶۶۹۴۸۸۸

اکبر

فیروزی

۹۲

۲۵۷۰۹۴۶۹۳۱

زین العابدین

زینلی

۹۳

۲۲۹۸۸۴۴۸۰۱

علی

فروزه

۹۴

۲۲۹۵۳۱۴۰۵۴

شهرام

پورمختار بوشهری

۹۵

۲۲۹۶۷۳۹۳۷۷

عباس

کنعان نژاد

۹۶

۲۲۹۶۱۸۴۰۳۰

لیلا

قاطعی میمندی

۹۷

۲۲۹۵۰۷۸۲۵۳

محمدمهدی

یوسفی مقدم

۹۸

۲۲۹۱۰۵۶۲۴۷

امیر

گچکاران

۹۹

۳۶۷۰۲۵۷۰۱۲

ابوذر

غفاری مقدم

۱۰۰

۲۹۷۱۶۸۹۷۶۱

داور

ثروتان

۱۰۱

۲۲۹۶۹۰۰۲۷۵

محمد مهدی

محمد پور

۱۰۲

۵۴۶۹۶۳۷۷۱۹

محمد

مؤیدی

۱۰۳

۲۵۷۲۴۱۵۹۴۱

پریوش

روستائی

۱۰۴

۲۲۹۸۹۶۸۵۱۹

شهرام

سلطان پور

۱۰۵

۳۵۴۹۶۹۱۷۵۰

فرخنده

پزشکی

۱۰۶

۵۲۹۹۶۱۳۳۳۴

حسن

افشان

۱۰۷

۲۴۱۱۴۳۹۳۲۶

حسین

اسدی

۱۰۸

۲۲۹۸۰۰۴۱۱۰

فرزاد

کاوه نیا

۱۰۹

۱۹۵۰۳۷۷۷۸۴

مریم

گرگیان

۱۱۰

۲۵۲۹۷۸۳۷۸۰

حمید

حسین پور

۱۱۱

۲۲۹۱۴۲۲۰۹۱

فاطمه

رضائی

۱۱۲

۲۳۷۰۴۱۶۰۱۷

حمید رضا

حسن فرد

۱۱۳

۲۲۹۵۱۸۳۵۹۶

جعفر

بابائی

۱۱۴

۲۲۹۶۰۰۷۷۱۶

کاظم

هاشمی

۱۱۵

۳۵۲۰۸۲۹۶۴۹

اکبر

آخوندزاده

۱۱۶

۲۵۷۱۰۹۵۶۴۱

عوض

حسین دخت

۱۱۷

۲۲۹۸۹۷۳۳۳۴

علیرضا

باصری

۱۱۸

۶۵۵۹۵۱۱۷۶۶

حمیدرضا

رضائی

۱۱۹

۲۳۰۱۶۱۱۶۱۲

غفار

جهاندیده

۱۲۰

۲۲۹۵۴۷۰۰۳۱

سید امیر

محمود زاده

۱۲۱

۱۸۱۸۹۶۸۷۵۴

حمید

ملتزمی

۱۲۲

۲۲۹۸۹۰۵۳۱۲

حامد

گچکاران

۱۲۳

۲۲۹۵۹۷۳۱۹۸

فاطمه

مهدی زاده نادری

۱۲۴

۲۲۹۴۳۶۳۰۴۳

فریدون

مرادی

۱۲۵

۲۲۹۷۷۰۲۵۵۸

مصطفی

قانعی طیبلو

واحد حقوقی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است