ارسال مقاله

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1*، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2 ، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم3

1- وابستگی سازمانی یا مرتبه دانشگاهی

2- وابستگی سازمانی یا مرتبه دانشگاهی

3- وابستگی سازمانی یا مرتبه دانشگاهی

چکیده

طول چكيده كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 300 كلمه نباشد. چكيده بايد يك پاراگراف باشد و از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

واژه­های کلیدی:

1- اندازه کاغذ و محدوده متن

فاصله نوشتار از لبه ­های کاغذ عبارتند از 5/2 سانتیمتر برای بالا و پایین و 3 سانتیمتر برای راست و چپ. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونه باشد.

2- اندازه و نوع نوشتار

متن مقاله لازم است با اندازه  12 و فونت B Nazanin تهیه گردد. عنوان مقاله، عناوین بخشها، نام نویسندگان، عنوان شکلها و جدولها نیز باید با فونت B Nazanin نوشته شوند با این تفاوت که اندازه و Style  آنها متفاوت می­باشد.

2-1- عنوان مقاله و نام نویسندگان

عنوان مقاله می­بایست با اندازه 14، فونت B Nazanin و به صورت Bold نوشته شود همچنین با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از 120 حرف تجاوز نماید. نام نویسندگان با اندازه 10، فونت B Nazanin و به صورت ضخیم، مشخصات نویسندگان شامل عنوان دانشگاهی یا عنوان در محل خدمت با اندازه 8 و فونت B Nazanin نوشته شود. در صفحه اول راهنما نمونه ارائه شده را مشاهده می­نمایید. مشخصات کامل نویسنده مسئول نیز در پانوشت صفحه اول مطابق نمونه آورده شود.

3- چکیده و کلمات کلیدی

برای هر مقاله لازم است تا در صفحه اول یک چکیده از کل مقاله ارائه گردد به صورتیکه کمتر از 150 و بیشتر از 300 کلمه نباشد. چکیده می­بایست کل عملیات انجام شده در تحقیق را به همراه نتایج آن در بر داشته و به صورت کاملاً خلاصه بیان گردد. بعد از آن فهرست کوتاهی از واژه­های کلیدی (حداکثر 5 واژه) آورده می­شود که بر مبنای موضوع اصلی مقاله می­باشند و به خوانندگان کمک می­کنند که آیا موضوع مقاله مرتبط با علائق پژوهشی آنها می­باشد یا خیر.

4- استفاده از مراجع

مراجع مورد استفاده به صورت شماره گذاری شده در انتهای مقاله که ترتیب آنها  بر اساس ظاهر شدن در متن مقاله می­باشد، آورده شوند. در متن مقاله نیز شماره مرجع در یک جفت براکت قبل از پایان جمله مورد استفاده قرار می­کیرد. اگر برای یک متن چندین مرجع مورد استناد باشد می­بایست همگی در یک جفت براکت قرار گیرند مانند [1، 2، 3 و 4]. در اینجا نحوه نگارش مراجع برای کتاب، مقاله در نشریات، پایان نامه و مقاله در کنفرانس توضیح داده شده و همچنین در بخش مراجع چندین نمونه آورده شده­اند. ساختار آورده شده مطابق استاندارد IEEE می­باشد.

مرجع از نوع کتاب یا گزارش

  1. Author,B. Author,and C. Author,Title of Book. Place of Publication: Publisher,Year.

مرجع از نوع بخش از کتاب

  1. Author,B. Author,and C. Author,“Title of Chapter”,in Title of Book. A. Author,B. Author,and C. Author,Eds.,Place of Publication: Publisher,Year,pages.

مرجع از نوع مقاله در نشریات

  1. Author,B. Author,and C. Author,“Title of Article”,Title of Journal,Volume,pages,Year.

مرجع از نوع پایان­نامه

  1. Author,“Title of Thesis”,Type of thesis (degree),Name of University,Year.

مرجع از نوع مقاله ارائه شده در کنفرانس

  1. Author,B. Author,and C. Author,“Title of Article”,presented at the Name of Conference,Place of Conference,Year.

5- بخشها

عنوان هر بخش با اندازه 12 فونت B Nazanin و به صورت ضخیم درج گردد. عناوین بخشها به ترتیب از مقدمه شماره گذاری می­شوند که بعد از هر شماره نیز یک خط تیره به عنوان جداکننده عنوان از شماره­­اش مورد استفاده قرار می­گیرد همچنین عنوان هر بخش می­بایست راست­چین باشد. چکیده و مراجع شماره­ گذاری نمی­شوند. در متن اصلی مقاله هیچ عبارت و اصطلاح انگلیسی نباشد. در چنین مواقعی معادل فارسی گذاشته شود و برای نامهای خاص از نوشتار فارسی استفاده شود. در صورت مبهم بودن عبارت فارسی می توان در اولین استفاده از پانوشت برای معادل انگلیسی استفاده نمود. یک استثنای در این زمینه مربوط به اختصارات انگلیسی می باشد که در استفاده آنها معادل فارسی کامل ، اختصار انگلیسی در پرانتز و معادل کامل انگلیسی در پانوشت آورده می­شود. برای تکرارهای بعدی استفاده از اختصار انگلیسی بلامانع است.

6- زیربخشها

هر بخش بر اساس موضوع مورد بحث آن می­تواند به چندین زیربخش تقسیم گردد. عنوان زیربخش به صورت راست­چین و با فونت B Nazanin در اندازه 12 ضخیم نوشته می­شود. در شماره گذاری زیربخشها نیز ابتدا شماره بخش و بعد شماره زیربخش با قرار دادن خط فاصله بین آنها قرار داده می­شود.

7- شکلها و جدولها

در متن مقاله هر جا که نیاز به درج شکل یا ترسیم جدول باشد توجه به نکات زیر لازم میباشد:

شکلها از وضوح کافی برخوردار باشند.

اندازه شکل و جدول به صورتی باشد که جزئیات مورد نیاز به راحتی قابل مشاهده باشد.

عنوان شکل می­بایست با اندازه 10، فونت B Nazanin ضخیم، به صورت وسط­چین و در پایین شکل نوشته شود.

عنوان جدول می­بایست با اندازه 10، فونتB Nazanin ضخیم، به صورت وسط­چین و در بالای جدول نوشته شود.

ارجاع به جدول و شکل در متن مقاله با استفاده از شماره آنها صورت گیرد. به عنوان مثال: در شکل (1) تصویر سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را مشاهده می­نمایید.

ارجاع به جدول یا شکل در متن مقاله در همان صفحه­ای باشد که جدول یا شکل در آن قرار دارند.

نوشته­های درون جدول در سطر اول و سایر سطرها همگی با اندازه 11 و فونت B Nazanin نوشته شوند و همگی به صورت وسط چین باشند.

نوشته­های ردیف اول جدول از نوع Bold می­باشند.

ابعاد جدول و شکل نباید متجاوز از حدود نوشتار اصلی مقاله باشند.

در این ارتباط به جدول (1) نیز توجه نمایید. در این جدول Style هایی آورده شده که برای سهولت نگارش مقاله در هر بخش تهیه شده­اند.

جدول 2: Style های مورد استفاده در نگارش مقاله

نوشتارStyle
عنوان چکیدهAbstract Title
متن چکیدهAbstarct Text
عنوان نویسنده در دانشگاه یا سازمان محل خدمتAuthor Address
آدرس پست الکترونیکی نویسندهAuthor Email
نام و نام خانوادگی نویسندهAuthor Name
 متنهای دارای bulletBullet
مراجع انگلیسیEnglish references
عنوان شکل و جدولFigureTable Title
عنوان بخشHeading 1
عنوان زیر بخشHeading 2
واژه­های کلیدیKeywords
متن اصلیMain Text
متن درون جدولText Table
متن ردیف اول جدولText First Row Table
عنوان مقالهTITLE
 

8- نتایج و پیشنهادها

مقالات این کنفرانس به زبان فارسی تهیه می­گردند. جملات مورد استفاده می­بایست صریح و گویا بوده و نیز تمامی اصطلاحات علمی مختصراً توضیح داده شوند. در صورت استفاده از عبارات مختصر و مخفف شده لازم است در اولین استفاده عبارت کامل آن در قسمت یادداشتهای پایین صفحه (Footnote) آورده شود. به عنوان مثال به این جمله توجه کنید: « سیستمهای اطلاعات مکانی موسوم به GIS1 می­باشند».

9- پذیرش مقاله

جهت نگارش مقاله از نرم­افزار Microsoft Office Word  استفاده نموده و مقالات را با فرمت  docx و PDF  از طریق سامانه همایش ارسال نمایید.

 

- پیشنهاد می گردد قبل از ثبت نام ابتدا راهنمای ثبت نام را مرحله به مرحله مطالعه نمایید
- سپس از لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید

ثبت نام در همایش