میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید


اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید
15021704104
مشارکت
15 روز تا یکماه بسته به نوع فراخوان و پروژه
اخذ اسناد فاقد هزینه می باشد
طرح توجیهی، گواهی توان مالی، ارایه سابقه فعالیت های مرتبط و توان تجهیزاتی

1

شناسایی فرصت­های جذب سرمایه­ گذاری و مشارکت

2

معرّفی و اعلان عام پروژه­ های نیازمند شریک جهت اجرا و فرصت­های سرمایه­ گذاری

3

جذب و انتخاب شریک/ سرمایه­ گذار

4

تعیین دقیق نوع و میزان آورده­ و سهم بهره ­برداری هر یک از طرفین

5

انعقاد قرارداد و تامین منابع (آورده­ی) هر یک از طرفین

6

اجرای پروژه با مدیریت و نظارت شرکت عمران و شریک

7

بهره ­برداری از منافع حاصل از پروژه­ی اتمام یافته با توجه سهم تعیین شده در قرارداد

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما رادر خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: