معاون استانداری فارس تاکید کرد: ضرورت برندسازی شهرهای جدید
۱۳۹۷-۰۹-۱۷
پرونده هفته فرهنگی صدرا بسته شد
۱۳۹۷-۰۹-۱۷

آیین اختتامیه هفته فرهنگی شهر جدید صدرا + گزارش تصویری

دیدگاه ها بسته شده است