اطلاعیه – اخطار به متقاضیان مسکن مهر بناسازان رمضان
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
گزارش صدا و سیما از استقرار میز خدمت در شرکت عمران شهر جدید صدرا
۱۳۹۷-۰۷-۲۲

آگهی مزایده اموال

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد اموال به شرح زیر را به صورت یکجا به شماره مزایده  ۱۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است علاقه مندان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۶/۷/۹۷ می باشد.

ردیفشــــرح کالاجمع مبلغ پایه  (ریال)تضمین شرکت در مزایده (ریال )
۱ به شرح زیر ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۱۰٫۰۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۲۸/۷/۹۷  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۲۸/۷/۹۷

ردیف نام کالا نوع کالا (توضیحات) تعداد
۱ کیس در انواع مختلف ۲۷
۲ کیس خالی ۵
۳ کیس Rack Axion ۱
۴ کیس All in one client Data sheen ۳
۵ فایروال Astaro 220 ۱
۶ چاپگر HP 1300 ۱
۷ مانیتور LG 17” T775E, Accer, CTX, Dawoo,, Milac, Goldstar, ۲۷
۸ چاپگر Canon S6300 ۱
۹ ماشین تایپ IBM, DawooFax, EM 750 ۳

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه اصل تضمین شرکت در مزایده : آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

ضمناً تاریخ بازدید در اسناد مزایده درج شده است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است