میلاد یازدهمین حجت خداوند، پیام آور آیینه و روشنی، بر رهروان صدیقش مبارک باد.
۱۳۹۴-۱۰-۲۹
آگهی مزایده زمین تجاری در شهر صدرا
۱۳۹۴-۱۱-۰۱

آگهی مزایده املاک تجاری در شهر صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک تجاری  زیر واقع در  شهر صدرا را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد  از تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶ لغایت ۹۴/۱۰/۳۰ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن :

 ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه و یا از پایگاه www.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۴/۱۱/۴ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا  ساعت ۱۶ مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

* شرایط پرداخت  به صورت ۵۰% نقد و مابقی اقساط ۳۰ ماهه می باشد.

* در صورت تمایل برنده مزایده به پرداخت تمام نقدی ۱۰% از کل مبلغ تخفیف داده می شود.

ردیفپروژهآدرسشماره
واحد
طبقهمساحت مفیدکاربریقیمت هر متر مربع(ریال)قیمت کل(ریال)تضمین شرکت در مزایده(ریال)
۱تجاری زندیهچهارراه زندیه(۹۰هکتاری)۸۴اول۵۲٫۷۵تجاری۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۹۰۱,۲۵۰,۰۰۰۲۱۴,۵۶۲,۵۰۰
۲خدمات خودروئی نوذری۱۰۰هکتاری مجتمع ۱۱۰۲۶همکف۵۰٫۴خ-خودرویی۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۳,۲۰۰,۰۰۰۱۶۶,۳۲۰,۰۰۰
۳خدمات خودروئی نوذری۱۰۰هکتاری مجتمع ۱۱۰۳۰همکف۲۵٫۴۸خ-خودرویی۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۴,۴۰۰,۰۰۰۷۶,۴۴۰,۰۰۰
۴خدمات خودروئی نوذری۱۰۰هکتاری مجتمع ۱۱۰۳۱همکف۳۹٫۶۴خ-خودرویی۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۸,۴۸۰,۰۰۰۱۲۶,۸۴۸,۰۰۰
۵خدمات خودروئی نوذری۱۰۰هکتاری مجتمع ۱۱۰۳۲همکف۳۹٫۶۴خ-خودرویی۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۸,۴۸۰,۰۰۰۱۲۶,۸۴۸,۰۰۰
۶خدمات خودروئی نوذری۱۰۰هکتاری مجتمع ۱۱۰۳۳همکف۳۹٫۶۴خ-خودرویی۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰
۷خدمات خودروئی نوذری۱۰۰هکتاری مجتمع ۱۱۰۳۷همکف۳۹٫۶۴خ-خودرویی۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰
۸خدمات خودروئی نوذری۱۰۰هکتاری مجتمع ۱۱۰۳۸همکف۳۹٫۶۴خ-خودرویی۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰
۹خدمات خودروئی نوذری۱۰۰هکتاری مجتمع ۱۱۰۴۲همکف۴۴٫۶۲خ-خودرویی۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۲۷,۸۴۰,۰۰۰۱۴۰,۸۹۲,۰۰۰
۱۰خدمات خودروئی نوذری۱۰۰هکتاری ۱۱۰۴۳همکف۵۵٫۰۸خ-خودرویی۳۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۰۷,۴۸۰,۰۰۰۱۵۴,۸۷۴,۰۰۰
۱۱تجاری صدف(ثابت)۹۰هکتاری شمال غربی۱همکف۳۴٫۷۲تجاری۱۶,۵۰۰,۰۰۰۵۷۲,۸۸۰,۰۰۰۵۷,۲۸۸,۰۰۰
۱۲تجاری صدف(ثابت)۹۰هکتاری شمال غربی۱۱همکف۳۴٫۴۴تجاری۱۵,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۶۰۰,۰۰۰۵۱,۶۶۰,۰۰۰
۱۳تجاری صدف(ثابت)۹۰هکتاری شمال غربی۱۲همکف۳۲٫۹۳تجاری۱۵,۵۰۰,۰۰۰۵۱۰,۴۱۵,۰۰۰۵۱,۰۴۱,۵۰۰
۱۴تجاری نگین۵۰هکتاری۲۰۲۶٫۲۷تجاری۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۹۶۰,۰۰۰۱۲۶,۰۹۶,۰۰۰
۱۵تجاری نگین۵۰هکتاری۳۰۲۱٫۷۲تجاری۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۲,۵۶۰,۰۰۰۱۰۴,۲۵۶,۰۰۰
۱۶تجاری نگین۵۰هکتاری۱۰۰۲۱٫۸۷تجاری۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۹,۷۶۰,۰۰۰۱۰۴,۹۷۶,۰۰۰
۱۷تجاری وحدت بتنشرق نیروی انتظامی۱۱۰۲۹٫۲۲تجاری۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴۲,۵۵۰,۰۰۰
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است