دیدار کارکنان شرکت عمران صدرا با آتشنشانان این شهر
۱۳۹۵-۱۱-۰۳
حضور شرکت عمران صدرا در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سواحل مکران
۱۳۹۵-۱۱-۰۵

آگهی فراخوان فروش

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک  متعلق به خود واقع در  شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد  از تاریخ ۹۵/۱۱/۶ لغایت ۹۵/۱۱/۹ به  دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۵/۱۱/۲۶ و  زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.  سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

دیدگاه ها بسته شده است