آگهی فراخوان فروش
۱۳۹۷-۰۸-۱۵
برگزاری جلسه آموزشی پزشکان و مراقبین سلامت شهر صدرا در شرکت عمران
۱۳۹۷-۰۸-۲۳

آگهی فراخوان فروش

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۸/۱۹ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه دیدن فرمایند. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۸/۲۸ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۸/۲۹ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک بفرمایید.

دیدگاه ها بسته شده است