فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
۱۳۹۷-۰۸-۱۳
آگهی فراخوان فروش
۱۳۹۷-۰۸-۱۵

آگهی فراخوان فروش

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد ملک مشروحه ذیل متعلق به خود واقع در پلاک گویم را از طریق فراخوان عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ ۹۷/۸/۱۹ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۹/۷ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۹/۸ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه درج شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک بفرمایید

دیدگاه ها بسته شده است