بازدید قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از پروژه های شهر جدید صدرا
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
آگهی فراخوان فروش املاک – زمین
۱۳۹۶-۰۶-۱۹

آگهی فراخوان فروش املاک

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۶/۶/۲۰ لغایت ۹۶/۶/۲۵ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۶/۷/۱ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۶/۷/۱۰ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۶/۷/۱۱ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره واحد

طبقه

تعداد  خواب

مساحت مفید

شماره پارکینگ و مساحت

شماره انباری  و مساحت

مساحت کل

کاربری

قیمت کل نقد (ریال)

قیمت نقد و اقساط (ریال )

شرایط فروش نقد و اقساط

تضمین مزایده

۱

نظام مهندسی ۱

۲۰۰هکتاری

۱_۳_۴

شمال غربی

۲خوابه

۱۱۶٫۶۲

۱۲٫۳۳

۴٫۸۵

۱۴۲٫۴۴

آپارتمانی

۱,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰

۱,۹۰۸,۶۹۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۹۰,۸۶۹,۶۰۰

۲

نظام مهندسی ۱

۲۰۰هکتاری

۲_۱_۱

شمال شرقی

۳خوابه

۱۴۵٫۰۵

۱۲٫۷۵

۳٫۷۸

۱۷۱٫۶

آپارتمانی

۱,۹۷۳,۴۰۰,۰۰۰

۲,۱۱۰,۶۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۱۱,۰۶۸,۰۰۰

۳

نظام مهندسی ۱

۲۰۰هکتاری

۳_۵_۴

شمال غربی

۲خوابه

۱۱۵٫۵۲

۱۳٫۱۲

۳٫۰۶

۱۴۰٫۳۴

آپارتمانی

۱۶۸,۴۰۸,۰۰۰

۱,۸۰۳,۳۶۹,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۸۰,۳۳۶,۹۰۰

۴

نظام مهندسی ۱

۲۰۰هکتاری

۳_۷_۴

شمال غربی

۲خوابه

۱۱۵٫۵۲

۱۲٫۷۴

۲٫۲۱

۱۳۹٫۱۱

آپارتمانی

۱,۶۶۹,۳۲۰,۰۰۰

۱,۷۸۷,۵۶۳,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۷۸,۷۵۶,۳۵۰

۵

نظام مهندسی ۱

۲۰۰هکتاری

۵_۴_۴

شمال غربی

۲خوابه

۱۱۵٫۵۵

۱۲٫۳۳

۵٫۴۴

۱۴۱٫۹۸

آپارتمانی

۱,۷۰۳,۷۶۰,۰۰۰

۱,۸۲۴,۴۴۳,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۸۲,۴۴۴,۳۰۰

۶

نظام مهندسی ۲

۲۰۰هکتاری

۱_۱_۵

جنوب غربی

۱خوابه

۷۵٫۹۱

۱۵

۲٫۹

۹۳٫۸۱

آپارتمانی

۱,۲۱۹,۵۳۰,۰۰۰

۱,۳۰۳,۹۵۹,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۳۰,۳۹۵,۹۰۰

۷

نظام مهندسی ۲

۲۰۰هکتاری

۱_۱_۱

جنوب شرقی

۲خوابه

۱۲۴٫۷۹

۱۳٫۹

۳

۱۴۱٫۶۹

آپارتمانی

۱,۷۷۱,۱۲۵,۰۰۰

۱,۸۹۸,۶۴۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۸۹,۸۶۴,۶۰۰

۸

وزیریان

۲۰۰هکتاری

۰

همکف

۰

۳۲٫۵۹

۱۵٫۴۳مترمربع

(۴۶)

۰

۴۸٫۰۲

تجاری

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۹

وزیریان

۲۰۰هکتاری

۰

همکف

۰

۳۱٫۳۶

۱۲٫۱۵مترمربع

(۴۸)

۰

۴۳٫۵۱

تجاری

۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۰

وزیریان

۲۰۰هکتاری

۰

همکف

۰

۲۹٫۰۲

۱۶٫۵مترمربع

(۴۳)

۰

۴۵٫۵۲

تجاری

۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰

۱۱

تجاری گلبهار(ثابت)

باغشهر فاز ۲

۱۸

همکف

۰

۴۰٫۸۵

۰

۰

۰

تجاری

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲

تجاری گلبهار(ثابت)

باغشهر فاز ۲

۲۲

همکف

۰

۳۱٫۵

۰

۰

۰

تجاری

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳

تجاری زندیه

۹۰هکتاری

۱۹

همکف

۰

۳۱٫۵۹

۰

۰

۰

تجاری

۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۴

تجاری زندیه

۹۰هکتاری

۶۵

همکف

۰

۳۲٫۹۴

۰

۰

۰

تجاری

۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵

تجاری زندیه

۹۰هکتاری

۶۶

همکف

۰

۳۵٫۴۴

۰

۰

۰

تجاری

۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶

تجاری زندیه

۹۰هکتاری

۸۴

اول

۰

۵۲٫۷۵

۰

۰

۰

تجاری

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است