استقرار اداره ثبت احوال در شهر صدرا در آینده ای نزدیک
۱۳۹۷-۰۲-۲۹
با تصویب طرح تجدیدنظر طرح جامع، فرآیند توسعه های آتی شهر صدرا تسهیل شد
۱۳۹۷-۰۳-۰۱

آگهی فراخوان فروش املاک

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۲/۳۰ لغایت ۹۷/۳/۵ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۷/۳/۱۳ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۳/۱۹ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۳/۲۰ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

قطعات

فاز

جمع مساحت دو قطعه

کاربری

قیمت کل ( ریال)

شرایط فروش

توضیحات

تضمین مزایده(ریال)

۱

زمین تجاری-مسکونی

۲۰۰ هکتاری

۵۲۱-۵۲۲

دو

۱۱۸۰

تجاری-مسکونی

۴۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

هر دو قطعه به صورت یکجا فروخته می شود

ریال ۱,۵۲۹,۸۰۰,۰۰۰

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است