نیمه شعبان مبارک باد
۱۳۹۷-۰۲-۱۳
کلنگ اولین مجموعه ورزشی شهر صدرا به زمین زده شد.
۱۳۹۷-۰۲-۱۶

آگهی فراخوان فروش املاک

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۲/۱۵ لغایت ۹۷/۲/۲۰ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۷/۲/۲۵ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۲/۳۰ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۲/۳۱ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد/قطعه

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت کل ( ریال)

شرایط فروش

توضیحات

تضمین مزایده(ریال)

۱

زمین آپارتمانی

ناحیه ۵۰هکتاری

۶۳

—–

۱۰۰۰/۷۴

آپارتمانی

۷,۳۳۵,۹۹۹,۶۲۶

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۲۲۰,۰۷۹,۹۸۹

۲

زمین فرهنگی

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۸۰

—–

۲۲۵۴/۲۴

فرهنگی – اجتماعی

۴,۷۳۳,۹۰۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۴۲,۰۱۷,۱۲۰

۳

زمین فرهنگی

تعاونی جهاد

۴۵۵/۲

—–

۹۰۷/۹۸

فرهنگی – اجتماعی

۱,۲۷۱,۱۷۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۸,۱۳۵,۱۶۰

۴

زمین فرهنگی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۵۰

—–

۱۱۷۷/۴۹

فرهنگی – اجتماعی

۱,۶۴۸,۴۸۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۴۹,۴۵۴,۵۸۰

۵

زمین ورزشی

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۸۲

—–

۲۳۶۲/۵

ورزشی

۴,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۲۰,۴۸۷,۵۰۰

۶

زمین ورزشی

تعاونی جهاد

۳۱۳/۱

—–

۲۴۸۰/۳۸

ورزشی

۲,۴۸۰,۳۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۷۴,۴۱۱,۴۰۰

۷

زمین ورزشی

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۵۸۲/۲

—–

۳۰۲۰/۶

ورزشی

۱۲,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۳۶۲,۴۷۲,۰۰۰

۸

زمین آموزشی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۵۱۵

—–

۳۳۴۳/۴۲

آموزشی

۴,۶۸۰,۷۸۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۴۰,۴۲۳,۶۴۰

۹

زمین آموزشی

ناحیه ۴۵ هکتاری

۱۸۳

—–

۴۰۸۶/۳

آموزشی

۵,۷۲۰,۸۲۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۷۱,۶۲۴,۶۰۰

۱۰

زمین آموزشی

تعاونی جهاد

۱۰۹۰/۱

—–

۴۷۲۹/۴۱

آموزشی

۵,۶۷۵,۲۹۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۷۰,۲۵۸,۷۶۰

۱۱

زمین آموزشی

ناحیه ۴۰ هکتاری

۷

—–

۲۵۶۸/۵۴

آموزشی

۳,۵۵۹,۷۵۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۰۶,۷۹۲,۶۲۰

۱۲

زمین آموزشی

ناحیه ۴۰ هکتاری

۸

—–

۳۲۳۶/۱۴

آموزشی

۳,۵۵۹,۷۵۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۰۶,۷۹۲,۶۲۰

۱۳

زمین باغچه

تنگ جلاب

۶۶۷

—–

۱۰۰۰

باغچه

۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰

۱۴

تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۵۴

اول

۱۱۵/۶۵

تجاری

۳۸۱۶۴۵۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۱۴۴۹۳۵۰۰

۱۵

پارکینگ مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۹

زیرزمین

۱۳٫۳

پارکینگ

۱۴۶۳۰۰۰۰۰

تمام نقدی

واقع در مجتمع مشارکتی مروارید

۴۳۸۹۰۰۰

۱۶

پارکینگ مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

۱۳

زیرزمین

۱۱

پارکینگ

۱۲۱۰۰۰۰۰۰

تمام نقدی

واقع در مجتمع مشارکتی مروارید

۳۶۳۰۰۰۰

۱۷

انباری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

S18

زیرزمین

۸٫۸

انباری

۹۶۸۰۰۰۰۰

تمام نقدی

واقع در مجتمع مشارکتی مروارید

۲۹۰۴۰۰۰

۱۸

تجاری گلبهار

باغشهر گلبهار

۳۲

اول

۴۰/۸۵

تجاری

۸۹۸۷۰۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۶۹۶۱۰۰۰

۱۹

تجاری گلبهار

باغشهر گلبهار

۳۴

اول

۲۹

تجاری

۶۹۶۰۰۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۰۸۸۰۰۰۰

۲۰

تجاری زندیه

شمالغرب ۹۰هکتاری

۱۰۶

اول

۵۴/۳۷

تجاری

۲۱۷۴۸۰۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۶۵۲۴۴۰۰۰

۲۱

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۱۶

همکف

۴۸/۷۰

تجاری

۲۰۳۵۶۶۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۶۱۰۶۹۸۰۰

۲۲

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۱۷

همکف

۴۲/۶۴

تجاری

۱۶۸۸۵۴۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۵۰۶۵۶۲۰۰

۲۳

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۲

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱۶۵۶۹۵۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۴۹۷۰۸۵۰۰

۲۴

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۳

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱۶۵۶۹۵۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۴۹۷۰۸۵۰۰

۲۵

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۰

همکف

۲۵/۴۸

تجاری

۱۰۰۹۰۰۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۳۰۲۷۰۰۰۰

۲۶

خدمات خودرویی

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۱

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱۶۵۶۹۵۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۴۹۷۰۸۵۰۰

۲۷

واحد آپارتمانی(آسمان صدرا)

غرب ۲۰۰هکتاری

۷

طبقه اول بلوک D4

۸۶٫۳(بااحتساب ۲/۸مترمربع انباری)

آپارتمانی

۱۶۷۹۴۸۰۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۵۰۳۸۴۴۰۰

۲۸

واحد آپارتمانی(آسمان صدرا)

غرب ۲۰۰هکتاری

۸

طبقه اول بلوک D4

۸۹٫۹۵(بااحتساب ۲/۹۵مترمربع انباری)

آپارتمانی

۱۶۵۴۴۸۲۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۴۹۶۳۴۴۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا 

 

دیدگاه ها بسته شده است