در مراسم پایانی پنجمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران صدرا به عنوان شهر خلاق در عرصه کتابخوانی معرفی شد.
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شرکت عمران شهر جدید صدرا+گزارش تصویری
۱۳۹۷-۱۲-۰۸

آگهی فراخوان عمومی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۱۲/۸ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه فرمایند. زمان بازدید از املاک در مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۱۲/۲۳ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد مجوز برای کاربریهای آموزشی – درمانی ، ورزشی ، پمپ بنزین و فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیفکاربریآدرسشماره
واحد/قطعه
طبقهمساحت مفیدقیمت کل ( ریال)شرایط فروشتضمین مزایده(ریال)توضیحات
۱زمین باغشهریشمال ناحیه ۲۰۰هکتاری۲٫۴۱—–۱۵۳۲٫۴۹,۶۰۴,۳۱۷,۰۰۰۵۰درصد نقد ومابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۵۳۸,۱۲۹,۵۱۰در صورت خرید نقدی شامل ۸٫۲۵ درصد تخفیف می باشد
۲زمین باغشهریشمال ناحیه ۲۰۰هکتاری۲٫۴۲—–۱۵۲۳٫۰۷۱۰,۷۹۰,۹۵۰,۰۰۰۵۰درصد نقد ومابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۵۷۳,۷۲۸,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۸٫۲۵ درصد تخفیف می باشد
۳زمین باغشهریشمال ناحیه ۲۰۰هکتاری۲٫۴۳—–۱۵۱۵٫۷۱۰,۷۳۸,۷۳۴,۰۰۰۵۰درصد نقد ومابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۵۷۲,۱۶۲,۰۲۰در صورت خرید نقدی شامل ۸٫۲۵ درصد تخفیف می باشد
۴زمین جایگاه سوخت-احداث پمپ بنزینضلع جنوبی بلوار پاسدارانضلع شرقی جایگاه CNG—–203822,418,000,00050درصد نقد ومابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۹۲۲,۵۴۰,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹ درصد تخفیف می باشد
۵زمین آموزشیتعاونی جهاد – فاز ۲ صدرا۱۰۹۰/۱—–۴۷۲۹٫۴۱۷,۰۹۴,۱۱۵,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۶۲,۸۲۳,۴۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۶زمین آموزشیناحیه ۵۵هکتاری-فا ز ۱ صدرا۴۹۰—–۶۴۷۱٫۲۵۱۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۶۳۸,۲۷۵,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۵ درصد تخفیف می باشد
۷زمین آموزشیناحیه ۵۵هکتاری-فا ز ۱ صدرا۴۹۴—–۲۹۹۲٫۰۲۶,۱۳۳,۶۴۱,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۳۱,۶۸۲,۰۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۲ درصد تخفیف می باشد
۸زمین آموزشیناحیه ۴۰ هکتاری-فاز۱ صدرا۷—–۲۵۶۸/۵۴۳,۸۵۲,۸۱۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۱۷,۶۴۰,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۹زمین آموزشیناحیه ۴۰ هکتاری-فاز۱ صدرا۸—–۳۲۳۶٫۱۴۴,۳۶۸,۷۸۹,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۴۳,۴۳۹,۴۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۱۰زمین درمانیناحیه ۱۲۸ هکتاری-بر بلوار حافظ۸۷٫۲—–۱۶۲۷٫۵۹۶,۵۱۰,۳۶۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۴۵,۳۱۰,۸۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۱زمین درمانیناحیه ۱۲۸ هکتاری-بر بلوار حافظ۸۷٫۳—–۳۴۵۶٫۹۱۳,۱۳۶,۲۲۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۶۴۴,۰۸۶,۶۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰٫۵ درصد تخفیف می باشد
۱۲زمین درمانیناحیه تعاونی زمزم-فاز ۲ صدرا۶۶۳٫۲—–۴۶۰۲۱۲,۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۶۲۹,۶۶۵,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۱۳زمین فرهنگیناحیه ۱۲۸ هکتاری-فاز ۱صدرا۷۹٫۱—–۳۱۲۸٫۰۷۵,۰۰۴,۹۱۲,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۷۵,۲۴۵,۶۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد
۱۴زمین ورزشیناحیه ۱۲۸ هکتاری-فاز ۱صدرا۸۲—–۲۳۶۲٫۵۴,۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۷۳,۰۶۲,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۵زمین ورزشیناحیه ۱۸۰ هکتاری-فاز۱صدرا۵۸۲/۲—–۳۰۲۰٫۶۱۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۷۰۳,۰۹۰,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۶زمین ورزشی تعاونی نظامیان- فاز ۲ صدرا۲۹۰٫۲—–۲۶۵۵٫۴۴۶,۶۳۸,۶۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۴۹,۱۵۸,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۴ درصد تخفیف می باشد
۱۷واحد تجاری داخل مجتمع مسکونیمجتمع مسکن مهر نگین۳همکف۲۱٫۷۲۱,۰۴۲,۵۶۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۰۴,۲۵۶,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۸واحد تجاری (پروژه جمالی راد)ناحیه ۴۵ هکتاری۹همکف۴۸٫۲۵(با احتساب پارکینگ)۱,۷۶۱,۱۲۵,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۷۶,۱۱۲,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۹واحد خدمات خودروییناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان۱۷همکف۴۲٫۶۴۱,۶۸۴,۲۸۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۶۸,۴۲۸,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۰واحد خدمات خودروییناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان۳۱همکف۳۹٫۶۴۱,۲۲۸,۸۴۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۲۲,۸۸۴,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۱واحد خدمات خودروییناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان۳۲همکف۳۹٫۶۴۱,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۲پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید۱۰زیرزمین 13.386,450,000تمام نقدیریال ۸,۶۴۵,۰۰۰______
۲۳پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید۱۴زیرزمین 22143,000,000تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
۲۴پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید۱۶زیرزمین 22143,000,000تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
۲۵پارکینگ مجتمع تجاری بلوار دنا – مجتمع مروارید۱۸زیرزمین 22143,000,000تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا 

دیدگاه ها بسته شده است