فراخوان برگزاری « جشنواره صنایع دستی شهروندان شهر جدید صدرا »
۱۳۹۸-۰۴-۲۲
مزایای اخذ سند عرصه در مسکن مهر شهر جدید صدرا
۱۳۹۸-۰۴-۲۴

آگهی فراخوان عمومی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل  متعلق به خود را واقع در  شهر جدید صدرا  از طریق فراخوان عمومی به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان  از تاریخ ۲۵ تیرماه ماه به  دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۷۰ ) مراجعه  و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان  بازدید از املاک در روز دو شنبه  مورخ ۷ مردادماه و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۰ مردادماه و  زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی، در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۲ مردادماه ۹۸  خواهد بود. به پیشنهادات فاقد مجوز برای کاربریهای آموزشی و درمانی  ، فاقد امضا ، مخدوش و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.  سایر شرایط فراخوان در اسناد آن درج شده است. ضمنا پرداخت هزینه گزارشات کارشناسی تعیین نرخ پایه و همچنین هزینه درج آگهی روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد
ردیفکاربریآدرس/نام ناحیهشماره
واحد/قطعه
طبقهمساحت (مترمربع)قیمت کل ( ریال)شرایط فروشتضمین مزایده(ریال)توضیحات
۱باغشهرشمال ۲۰۰هکتاری۲٫۳۷___۱۵۶۹٫۷۳۱۰,۹۸۸,۱۱۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدی۶۵۷,۶۴۳,۳۰۰۰
۲باغشهرشمال ۲۰۰هکتاری۲٫۳۸___۱۵۶۰٫۳۹۱۰,۹۲۲,۷۳۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدی۶۵۵,۶۸۱,۹۰۰۰
۳باغشهرشمال ۲۰۰هکتاری۲٫۳۹___۱۵۵۱٫۰۶۱۰,۸۵۷,۴۲۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدی۶۵۳,۷۲۲,۶۰۰۰
۴باغشهرشمال ۲۰۰هکتاری۲٫۶۱___۱۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدی۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۰
۵زمین ویلایی۱۸۰هکتاری۷۳۶___۲۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدی۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۰
۶زمین آپارتمانی۵۰هکتاری۱۲٫۱___۲۷۸۲٫۱۳۰,۶۰۳,۱۰۰,۰۰۰۵۰درصدنقد ومابقی اقساط ۲۴ ماهه۱,۲۴۶,۰۹۳,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۷زمین تجاری مسکونیناحیه ۹۰هکتاری۷۰۴٫۴___۳۰۲۱۵۷,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدی۲,۰۴۹,۹۷۰,۰۰۰۰
۸زمین آموزشیناحیه ۵۵ هکتاری۴۹۴___۲۹۹۲٫۰۲۶,۱۳۳,۶۴۱,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۷۰,۶۸۲,۰۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۲ درصد تخفیف می باشد -متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۹زمین آموزشیناحیه ۵۵ هکتاری۴۹۰___۶۴۷۱٫۲۵۱۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۷۱۶,۲۷۵,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۵ درصد تخفیف می باشد -متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۱۰زمین درمانیناحیه تعاونی زمزم۶۶۳٫۲___۴۶۰۲۱۲,۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۷۰۷,۶۶۵,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجوز معتبر داشته باشد
۱۱واحد آپارتمانی(آسمان صدرا)۲۰۰هکتاری۲۰سوم۱۰۲٫۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰شامل فضاهای مفید ، پارکینگ و انباری
۱۲مجتمع خدمات خودروییناحیه ۱۰۰هکتاری۳۱___۳۹٫۶۴۱,۲۲۸,۸۴۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۲۲,۸۸۴,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۳مجتمع خدمات خودروییناحیه ۱۰۰هکتاری۳۲___۳۹٫۶۴۱,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۱۴مجتمع تجاری زندیهناحیه ۹۰هکتاری۸۴اول۵۲٫۷۵۴,۰۶۱,۷۵۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۳۶۷,۰۸۷,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۱۵مجتمع تجاری زندیهناحیه ۹۰هکتاری۱۰۶اول۵۴٫۳۷۴,۱۸۶,۴۹۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۳۷۳,۳۲۴,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد
۱۶مجتمع تجاری مرواریدناحیه ۱۸۰هکتاری۱۶۰اول۲۰٫۵۲۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰۰
۱۷پارکینگ مجتمع تجاری مرواریدناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا۱۴زیرزمین ۲۲۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
۱۸پارکینگ مجتمع تجاری مرواریدناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا۱۶زیرزمین ۲۲۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
۱۹پارکینگ مجتمع تجاری مرواریدناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا۱۸زیرزمین ۲۲۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
          

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است