برگزاری کارگاه توانمندسازی هنر خوشنویسی در روز دوم نمایشگاه خوشنویسی دستخط ۳ + گزارش تصویری
۱۳۹۸-۰۲-۰۹
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
۱۳۹۸-۰۲-۱۵

آگهی فراخوان عمومی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل متعلق به خود را واقع در شهر جدید صدرا از طریق فراخوان عمومی به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۷۰ ) مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید از املاک در مورخ ۲۳ اردیبهشت و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت و زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی، در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۸ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد مجوز برای کاربریهای آموزشی – درمانی – فرهنگی (جهت احداث سینما) – ورزشی – گردشگری ، فاقد امضا ، مخدوش و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط فراخوان در اسناد آن درج شده است

ردیفکاربریآدرس/نام ناحیهشماره
واحد/قطعه
طبقهمساحت مفید (مترمربع)قیمت کل ( ریال)شرایط فروشتضمین مزایده(ریال)توضیحات
۱زمین باغشهریشمال ناحیه ۲۰۰هکتاری۲٫۴۱—–۱۵۳۲٫۴۸,۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۵۱۴,۳۳۹,۰۰۰دارای ۱۰% سطح اشغال و ۱۵% تراکم
۲زمین باغچهمنطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران۵۱۲—–۱۰۰۰۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۳زمین باغچهمنطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران۵۱۳—–۱۰۰۰۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۴زمین باغچهمنطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران۵۱۴—–۹۹۶۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۵زمین باغچهمنطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران۵۱۵—–۹۹۶۵,۶۲۷,۴۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۴۰۶,۳۷۰,۰۰۰فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۶زمین باغچهمنطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران۵۱۶—–۱۰۰۰۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۷زمین مسکونی- ویلائیناحیه ۲۶ هکتاری 1.691—–2001,450,000,000فقط بصورت تمام نقدیریال ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰______
۸زمین آموزشیناحیه ۵۵ هکتاری۴۹۴—–۲۹۹۲٫۰۲۶,۱۳۳,۶۴۱,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۳۱,۶۸۲,۰۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۲ درصد تخفیف می باشد -متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۹زمین آموزشیناحیه ۴۰ هکتاری۷—–۲۵۶۸/۵۴۳,۸۵۲,۸۱۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۱۷,۶۴۰,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد-متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۱۰زمین آموزشیناحیه ۴۰ هکتاری۸—–۳۲۳۶٫۱۴۴,۳۶۸,۷۸۹,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۴۳,۴۳۹,۴۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد-متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۱۱زمین آموزشیناحیه تعاونی جهاد 1090/1—–4729.417,094,115,00050درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۴۶۲,۸۲۳,۴۵۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد-متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۱۲زمین درمانیناحیه ۱۲۸ هکتاری-بر بلوار حافظ۸۷٫۳—–۳۴۵۶٫۹۱۳,۱۳۶,۲۲۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۶۴۴,۰۸۶,۶۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰٫۵ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجوز معتبر داشته باشد
۱۳زمین درمانیناحیه تعاونی زمزم۶۶۳٫۲—–۴۶۰۲۱۲,۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۶۲۹,۶۶۵,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجوز معتبر داشته باشد
۱۴زمین فرهنگی   (فقط جهت احداث سینما و سالن های نمایش)ناحیه ۹۰هکتاری(شمالغرب) – بربلوار دانش۶۹۹٫۳—–۱۷۵۱٫۷۱۶,۶۴۱,۱۵۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۷۴۹,۲۳۴,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰٫۵۳ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از اداره ارشاد مجوز معتبر جهت احداث سینما داشته باشد
۱۵زمین گردشگری ( مجموعه هتلینگ و تفریحی)شرق تپه کاجبخشی از پلاک ثبتی ۸٫۳۶۴۰۱—–۵۲۶۳۲٫۴۲۲۰۴,۶۸۱,۶۳۳,۳۳۳۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۶,۳۹۰,۴۴۹,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از اداره میراث فرهنگی مجوز معتبر داشته باشد
۱۶زمین ورزشیناحیه ۱۲۸ هکتاری۸۲—–۲۳۶۲٫۵۴,۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۳۷۳,۰۶۲,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از اداره ورزش و جوانان مجوز معتبر داشته باشد
۱۷زمین ورزشیناحیه ۱۸۰ هکتاری۵۸۲/۲—–۳۰۲۰٫۶۱۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماههریال ۷۰۳,۰۹۰,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد-متقاضی می بایست از اداره ورزش و جوانان مجوز معتبر داشته باشد
۱۸واحد آپارتمانی ناحیه ۲۰۰ هکتاری-مجتمع فردوسی۴دوم۱۵۲٫۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰______
۱۹واحد آپارتمانی ناحیه ۲۰۰ هکتاری- مجتمع آسمان صدرا۹اول۱۰۷٫۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰______
۲۰واحد تجاری (پروژه جمالی راد)جنوب ناحیه ۴۵ هکتاری-بلوار فردوسی۹همکف۴۸٫۲۵ (با احتساب پارکینگ)۱,۷۶۱,۱۲۵,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۷۶,۱۱۲,۵۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۱واحد تجاری – مجتمع مرواریدناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا۵۴اول۱۱۵٫۶۵۳,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۲۹۸,۴۷۵,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۲واحد تجاری – مجتمع مرواریدناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا۹۴همکف پایین۵۱٫۲۱۱,۶۳۸,۷۲۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۶۳,۸۷۲,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۳واحد تجاری مجتمع مهندس یکناحیه ۵۰ هکتاری- بلوار امام خمینی۱۰۶همکف۳۸٫۷۲,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰فقط بصورت تمام نقدیریال ۲۱۲,۸۵۰,۰۰۰______
۲۴واحد خدمات خودرویی -فقط جهت انجام فعالیت های مرتبط با خدمات خودروناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان۳۲همکف۳۹٫۶۴۱,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماههریال ۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۵پارکینگ مجتمع تجاری مرواریدناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا۱۴زیرزمین 22143,000,000فقط بصورت تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
۲۶پارکینگ مجتمع تجاری مرواریدناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا۱۶زیرزمین 22143,000,000فقط بصورت تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
۲۷پارکینگ مجتمع تجاری مرواریدناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا۱۸زیرزمین 22143,000,000فقط بصورت تمام نقدیریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰———-
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا 

دیدگاه ها بسته شده است