در راستای حضور در نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری: شرکت عمران صدرا موفق به عقد تفاهم نامه همکاری به ارزش ۲۰۰۰ میلیارد ریال گردید
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد: یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهر های جدید
۱۳۹۶-۰۸-۱۵

آگهی فراخوان انتخاب مشاور شرکت عمران شهر جدید صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد جهت نظارت بر پروژه های متعلق به خود در شهر جدید صدرا نسبت به انتخاب مشاور بر اساس آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، دارای صلاحیت معتبر  در گروه معماری با  تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری و اداری و یا ساختمان های آموزشی ، بهداشتی و یا گروه راه و ترابی با تخصص راهسازی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اقدام نماید.مشاوران علاقه مند می توانند با اطلاع از شرایط زیر نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تکمیل و تحویل آن به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ۲۴/۸/۹۶ اقدام نمایند.

* موضوع خدمات : نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های زیربنایی و روبنایی در  شهر جدید صدرا

* محل و مهلت دریافت اسناد : مراجعه به شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا شرکت عمران شهر جدید صدرا دبیرخانه شرکت تلفن: ۸۱-۳۶۴۱۱۹۷۹  از تاریخ ۱۳/۸/۹۶ لغایت۱۷/۸/۹۶

* نحوه دریافت اسناد: با مراجعه به شرکت عمران شهر جدید صدرا ، دبیرخانه شرکت؛ ضمناً این فراخوان در پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir موجود می باشد.

* بابت ارائه اسناد به مشاورین هزینه ای دریافت نمی گردد.

* سایر اطلاعات مورد نیاز در اسناد ارزیابی کیفی شرح داده شده است.

* تمام یا بخشی از حق الزحمه مشاور منتخب از طریق تهاتر با املاک متعلق به شرکت پرداخت خواهد شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است