آگهی فراخوان عمومی – مزایده
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
حاجی پور در مصلای نماز جمعه خبر داد: از افتتاح مسیرهای دسترسی صدرا به شیراز تا بسته شدن پرونده مسکن مهر صدرا
۱۳۹۷-۱۱-۱۳

آگهی فراخوان انتخاب مشاور شرکت عمران شهر جدید صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد جهت نظارت بر پروژه های متعلق به خود در شهر جدید صدرا نسبت به انتخاب مشاور بر اساس آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (روش تعرفه)، دارای صلاحیت معتبر  تواماً در گروه معماری و تخصص راهسازی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (هر دو مورد حداقل پایه ۲) اقدام نماید.مشاوران علاقه مند می توانند با اطلاع از شرایط زیر نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تکمیل و تحویل آن به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ۲۸/۱۱/۹۷ اقدام نمایند.

* موضوع خدمات : نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های زیربنایی و روبنایی در  شهر جدید صدرا

* محل و مهلت دریافت اسناد : مراجعه به شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا شرکت عمران شهر جدید صدرا دبیرخانه شرکت تلفن: ۸۱-۳۶۴۱۱۹۷۹  از تاریخ ۱۰/۱۱/۹۷ لغایت۱۵/۱۱/۹۷

* نحوه دریافت اسناد: با مراجعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۲۶ می باشد.ضمناً کلیه فرایند برگزاری فراخوان از مرحله دریافت و  ارائه اسناد و پیشنهاد در بستر سامانه خواهد بود.

* سایر اطلاعات مورد نیاز در اسناد ارزیابی کیفی شرح داده شده است.

* تمام یا بخشی از حق الزحمه مشاور منتخب از طریق تهاتر با املاک متعلق به شرکت پرداخت خواهد شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است