میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید


آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید
15021702101
فنی اجرایی- شهرسازی
بسته به میزان حجم کار، شرایط پروژه، استعلام های مورد نیاز و زمان انجام پروژه تعیین می شود.
با توجه به توپوگرافی زمین و خط پروژه و رعایت موارد فنی مورد نیاز هزینه ها برآورد می شود.
تقاضای آماده سازی، دستور مدیر عامل جهت انجام، برداشت توپوگرافی و نقشه برداری منطقه مورد نظر، تهیه پروفیل طول و عرضی بر اساسنقشه های طرح تفکیکی،تهیه برآورد هزینه جهت اجرا، تهیه اسناد مناقصه جهت برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار

1

نیازسنجی و اولویت­­بندی آماده­ سازی اراضی

2

دریافت و بررسی طرح آماده ­سازی

3

تعیین شرایط فنّی و حجم اجرا

4

تعیین پیمانکار اجرا طبق ضوابط موجود

5

برنامه­ریزی و زمانبندی اجرا

6

نظارت و مدیریت بر اجرا

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: