۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مزایده واحدهای تجاری در شهر صدرا

۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مزایده زمین های مسکونی در شهر صدرا

۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مزایده زمین های خدمات عمومی وتجاری در شهر صدرا

۱۳۹۵-۰۴-۱۲

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدصدرا هشدار داد:متقاضیان بدحساب پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان حذف می شوند

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدصدرا از جایگزینی افراد جدید به جای متقاضیان بدحساب پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان خبر داد و افزود : با وجود اطلاع رسانی […]