گزیده ای از مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شرکت عمران صدرا + فیلم