گزارش صدا و سیما از بازدید مدیران کشوری از پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان