گزارش تصویری کاشت نهال توسط کارکنان مجموعه عمران شهر جدید صدرا