گزارش تصویری راهپیمایی پرشکوه روز قدس در شهر جدید صدرا