گزارش تصویری ازبازدید وزیر راه وشهرسازی از بیمارستان پیوند اعضاء

گزارش تصویری آیین افتتاح ۱۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهر جدید صدرا
۱۳۹۵-۰۶-۰۳
گزارش تصویری بازدید دکتر آخوندی از مسکن مهر شهر جدید صدرا
۱۳۹۵-۰۶-۰۳

گزارش تصویری ازبازدید وزیر راه وشهرسازی از بیمارستان پیوند اعضاء