گزارش تصویری ازبازدید وزیر راه وشهرسازی از بیمارستان پیوند اعضاء