پیام مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به مناسبت افتتاح پروژه های عمرانی شرکت عمران شهر جدید صدرا

معاون وزیر راه و شهرسازی : شهر صدرا در آینده نزدیک به یکی از شهرهای نمونه استان فارس تبدیل خواهد شد.
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا تودیع شد.
۱۳۹۷-۰۶-۱۸

پیام مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به مناسبت افتتاح پروژه های عمرانی شرکت عمران شهر جدید صدرا

افتتاحات شهرهای جدید صدرا ، بهارستان ،فولادشهر و مجلسی که اینجانب حضور داشتم و شهرهای امیرکبیر و شیرین شهر که اعضاء محترم هیات مدیره حضور داشتند موجبات شعف و مبین جدیت شرکتها در پی گیری سیاستها و بروز خلاقیتهای اجرایی ومالی بود.
تشکر و خدا قوت به همکاران.