مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا نوید داد: متقاضیان پروژه بناسازان رمضان از ابتدای سال آینده طی فراخوان جهت عقد قرارداد معرفی می شوند
۱۳۹۶-۱۲-۲۷
آگهی فراخوان ارزیابی طراحی و ساخت مسیر دسترسی صدرا به بزرگراه شیراز-اصفهان
۱۳۹۷-۰۱-۱۸

نشست تخصصی شهر جدید – شهر آینده

در نشست شهر جدید- شهر هوشمند موضوع هایی با عناوین زیر مطرح خواهد شد:

-روند برنامه ریزی و توسعه شهرهای جدید هوشمند کره جنوبی

– نقش شهرهای جدید کره جنوبی در برنامه آمایش سرزمین کره جنوبی

– تجربه شهرهای جدید در ایران

– سیاست شهرهای جدید و چشم انداز آینده

– انتقال تجارب شرکت زمین و مسکن کره جنوبی برای توسعه پایدار شهرهای جدید ایران

– روش های تامین مالی احداث شهرهای جدید کره جنوبی

– نحوه برنامه ریزی و مدیریت شهرهای جدید کره جنوبی…

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است