نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

در دیدار مسئولین و شهروندان شهر صدرا مطرح شد: آغاز عملیات اجرایی پارک ۵۵ هکتاری در آینده نزدیک
۱۳۹۷-۰۹-۲۸
نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن،شهرسازی و بازآفرینی شهری شهر جدید صدرا یکی از مناسب ترین و موثرترین شهرها در حوزه سرمایه گذاری در سطح کشور
۱۳۹۷-۱۰-۱۶

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری