مراسم روز درختکاری مسئولین شرکت عمران شهر جدید صدرا+گزارش تصویری