فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

آغاز واگذاری های جدید مسکن مهر در شهر صدرا
۱۳۹۶-۰۲-۲۰
جشن میلاد صاحب الزمان (عج) در شرکت عمران صدرا + گزارش تصویری
۱۳۹۶-۰۲-۲۳

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد عملیات احداث مسیر دسترسی به برخی از سایت های مسکن مهر  به شماره ۲۰۰۹۶۱۰۴۱۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۲۳/۲/۹۶ می باشد.

 

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

چک تضمین شده /ضمانتنامه(ریال )

۱

احداث مسیر دسترسی به سایت مسکن مهر

۱۹٫۷۳۳٫۴۶۱٫۸۷۳

۹۸۶٫۶۷۳٫۰۹۴

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۰ تاریخ ۸/۳/۹۶

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ تاریخ ۸/۳/۹۶

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

۷۰% از کارکرد پیمانکار در قالب تهاتر با املاک متعلق به شرکت پرداخت خواهد شد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ (پیش شماره ۰۲۱)

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا