فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری احداث مراکز محلات شهرجدیدصدرا

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظت اراضی
۱۳۹۶-۱۱-۱۴
برگزاری کارگاه ارائه نتایج استراتژی های توسعه شهری صدرا در شرکت عمران
۱۳۹۶-۱۱-۱۶

فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری احداث مراکز محلات شهرجدیدصدرا

شرکت عمران شهرجدیدصدرا براساس مصوبه مورخ  ۰۴/۰۸/۹۶ هیأت مدیره در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذاران برای مشارکت در ساخت مراکز خدمات محله ای- ناحیه ای،در فاز ۲ شهر جدید صدرا (با کاربری های تجاری- خدماتی،اداری،آموزشی ،درمانی،ورزشی ،فرهنگی و فضای سبز )، با رویکرد شراکت عمومی-خصوصی(PPP) به منظور تأمین خدمات عمومی، از میان متقاضیان سرمایه گذاری واجد شرایط اقدام نماید.

موضوع مشارکت: انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای احداث مراکز محلات ، از طریق مشارکت طرف های عمومی و خصوصی در سرمایه گذاری

طرف عمومی: شرکت عمران شهرجدید صدرا با آورده زمین و شهرداری صدرا با آورده عوارض صدور مجوز ساخت

طرف خصوصی: متقاضی سرمایه گذاری واجد شرایط که با آورده سایر هزینه ها، از قبیل هزینه های طراحی، ساخت،خرید و نصب انشعابات و  غیره تا زمان اخذ پایانکار ساختمانی عهده دار احداث مراکز محلات، با مشخصات کلی ذکر شده در جداول ذیل میگردد.

نحوه مشارکت: سرمایه گذاری مشترک در احداث مراکز خدمات محله ای- ناحیه ای از طریق مشارکت سه جانبه (شرکت عمران، سرمایه گذار ، شهرداری،) و با تعیین سهم الشرکه طرفین به میزان آورده

مشخصات کلی مراکز خدمات محله ای- ناحیه ای زیتون

شماره پروژه

نام مرکز خدمات

موقعیت

مقیاس عملکردی

مساحت زمین

(متر مربع)

سطح کل زیربنا

(متر مربع)

۱

تجاری (بازارچه)

جنوب اراضی تعاونی کشاورزی

محله ای

۲۴۴۷

۷۳۸

۲

آموزشی (مدرسه)

جنوب اراضی تعاونی کشاورزی

محله ای

۴۳۶۴

۱۵۹۳

۳

فرهنگی (خانه فرهنگ)

جنوب اراضی تعاونی کشاورزی

محله ای

۲۷۰۰

۵۰۲

۴

پارک و فضای سبز

جنوب اراضی تعاونی کشاورزی

محله ای

۱۴۱۶

 

مشخصات کلی مراکز خدمات محله ای- ناحیه ای کاج

شماره پروژه

نام مرکز خدمات

موقعیت

مقیاس عملکردی

مساحت زمین

(متر مربع)

سطح کل زیربنا

 (متر مربع)

۱

تجاری خدماتی

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۱۷/۱۰۴۵

۲۰/۱۲۵۴

۲

تجاری

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۸/۵۱۸

۵۶/۶۲۲

۳

آموزشی (مهدکودک)

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۹۲/۶۵۶

۴۶/۳۲۸

۴

درمانی

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۵۸/۱۱۳۶

۲۶/۹۰۹

۵

اداری

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۲۰/۶۲۸

۸۴/۷۵۳

۶

ورزشی

(سرپوشیده)

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۷۳/۲۱۱۵

۷۵/۵۰۷۷

۷

فرهنگی (خانه فرهنگ)

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۷۰۸

۱۰۶۲

۸

پارک و فضای سبز(۳قطعه)

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۰۶/۶۰۹۴

 

نحوه انتخاب شریک: پس از ارزیابی کیفی طرف خصوصی از متقاضیان سرمایه گذاری واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد مالی دعوت خواهد شد.

دریافت و تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان سرمایه گذاری دعوت می شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری مرکز محله خدماتی فوق به دبیرخانه شرکت عمران شهرجدیدصدرا، به نشانی: صدرا- بلوار دانش- خیابان دنا مراجعه و یا از طریق وبسایت شرکت عمران شهرجدیدصدرا به نشانی  www.sadracity.ir  یا وب سایت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به نشانی   www.invest-ntdc.ir نسبت به دریافت فرم های مربوط اقدام نمایند. شروع زمان دریافت اسناد فراخوان  از روز یکشنبه  ۱۵/۱۱/۹۶ ساعت ۸ صبح و تحویل اسناد شرکت در فراخوان تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ است.

توجه۱: جلسه پرسش و پاسخ به سوالات و دریافت اطلاعات تکمیلی روز شنبه در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۶ در ساعت۱۰صبح در  واحد مشارکت و سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید صدرا برگزار میگردد.

توجه۲: ارسال اسناد و مدارک تکمیل شده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شرکت عمران شهر جدید صدرا ایجاد نمی کند.

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا