عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا تودیع شد.

پیام مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به مناسبت افتتاح پروژه های عمرانی شرکت عمران شهر جدید صدرا
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس : شهر صدرا در صدر شهرهای جدید کشور است
۱۳۹۷-۰۶-۲۴

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا تودیع شد.

مراسم تودیع عضو هیأت مدیره شرکت عمران صدرا برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مدیرعامل شرکت عمران صدرا، شهردار و اعضای شورای شهر صدرا و اعضای هیأت مدیره شرکت عمران برگزار گردید، علی مؤیدی از عضویت هیأت مدیره این شرکت تودیع شد.

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا