شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) بر تمامی شیعیان تسلیت باد