جلسه معارفه مدیرعامل جدید شرکت عمران شهر جدید صدرا + گزارش تصویری