ارگانشماره تماس
شركت عمران شهر جديد صدرا071-36411979-81
شوراي شهر جديد صدرا071-36412929
اتش نشاني شهر جديد صدرا071-36403999
اورژانس شهر جديد صدرا071-36403993
كلانتري 28 شهر جديد صدرا071-36414840
درمانگاه علي ابن ابيطالب071-36416709
اتفاقات گاز شهر جديد صدرا194
شركت گاز واحد شهر جديد صدرا071-36413089
071-36413079
اتفاقات اب شهر جديد صدرا071-36413285
071-36412736
شركت ابفا امور مشترکین071-36413886
اداره برق شهر جديد صدرا071-36413310
071-36413311
اتفاقات مخابرات شهر جديد صدرا071-36412000
مخابرات امور مشتركين شهر جديد صدرا071-36412222
دفتر خدمات ارتباطي شهر جديد صدرا071-36412939
بانك ملي شعبه شهر جديد صدرا071-36413912
بانك ملت شعبه شهر جديد صدرا071-36414802
بانك تجارت شعبه شهر جديد صدرا071-36414748-9
شوراي حل اختلاف شهر جديد صدرا071-36412932
تربيت بدني شهر جديد صدرا071-36403555-6
دفتر خانه اسناد رسمي 190 شهر جديد صدرا071-36413411
خانه فرهنگ شهر جديد صدرا071-36415727
دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم انساني071-36412715-18
دانشگاه ازاد اسلامي واحد مهندسي071-36413622-25
دبيرستان فارابي و مدرسه راهنمايي امام جعفر صادق ع -واحد پسرانه071-36413849
دبيرستان رضوان و مدرسه راهنمايي حضرت زينب س - واحد دخترانه071-36412847
امادگي و دبستان غير دولتي كوشا -واحد پسرانه071-36413496
امادگي و دبستان غير دولتي شقايق- واحد دخترانه071-36413857
مدرسه راهنمايي غير دولتي ياسين071-36414889
دبستان ملاصدرا -واحد دخترانه071-36412726
دبستان امام مهدي عج -واحد پسرانه071-36412323
مهد كودك و امادگي البرز071-36414414
مركز استعداد هاي درخشان-مدرسه جهان گير خان قشقايي071-36414973
دبيرستان پسرانه پارسا071-36412703
پمپ گاز شهر جديد صدرا071-36403043
پمپ بنزين شهر جديد صدرا071-36406029
كانون فرهنگي اجتمايي بانوان071-36412919
دفتر اسناد رسمي 228 شهر جديد صدرا071-36412180
مهد كودك رنگارنگ شهر جديد صدرا071-36412324
مركز اينترنت صدرا071-36412400
دفتر خدمات ارتباطي كد 1010071-36412500
مسجد ولي العصر عج071-36405157