تحویل واحد مسکن مهر

مهندس خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا ابراز خرسندی کرد:

خوشبختانه مشکل تاسیسات زیربنایی این واحدهای مسکونی که شامل بخشی از پروژه های وزارت دفاع و سحر ۴ است حل شده است لذا از متقاضیان بلوک­های A1,A2,A3,A4,A5,C10 از پروژه وزارت دفاع ، تمامی بلوک­های پروژه سحر۴ و بلوک ۳۳پروژه سحر۳ دعوت می گردد جهت تنظیم اجاره عرصه، طبق لیست به دفاتر اسناد رسمی شهر صدرا مراجعه کرده (اینجا کلیک کنید) و سپس با در دست داشتن اجاره نامه ذکر شده جهت انجام مراحل تحویل به شرکت عمران صدرا مراجعه کنند.

درضمن تحویل واحد به متقاضیان با داشتن شرایط زیر امکان پذیر می باشد:

  • تسویه حساب مالی آورده متقاضی

  •  عدم بدهی اقساط بانک

  •  پرداخت هزینه اجاره عرصه (پروژه با زمین ملکی)

  •  در دست داشتن قرارداد اجاره عرصه (پروژه با زمین ملکی)

  •  در دست داشتن سند تعهد تحویل (پروژه با زمین اوقافی)