قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۶۹۰ واحدی (شرکت عمران مارون)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷
حضور کارشناسان و مدیران حوزه شهرسازی شرکت عمران صدرا در هفتمین همایش شهر ایده آل
۱۳۹۵-۱۰-۰۸

برگزاری دیدار مردمی مدیرعامل شرکت عمران صدرا

دیدار مردمی مدیرعامل شرکت عمران صدرا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، دیدار مردمی مهندس خانی مدیرعامل شرکت عمران صدرا روز گذشته در این شرکت برگزار شد. در این جلسه موارد متعددی از جمله افتتاحات مسکن مهر، سیستم حمل و نقلی شهر صدرا، مشکلات موقوفه و درخواست واگذاری زمین جهت ساخت مجتمع های آموزشی مطرح گردید. همچنین مقرر شد موارد مطروحه توسط کارشناسان مربوطه پیگیری و گزارش نهایی توسط روابط عمومی به مدیریت اعلام گردد.

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

 

دیدگاه ها بسته شده است