بازدید معاون عمرانی استانداری فارس از پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان + گزارش تصویری