آگهی مزایده زمین تجاری در شهر صدرا
۱۳۹۴-۱۱-۰۱
رحلت غریبانه برترین بانوی زمان خود، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام ، تسلیت باد.
۱۳۹۴-۱۱-۰۱

آگهی مزایده واحد های مسکونی در شهر صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مسکونی زیر واقع در شهر صدرا را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند .متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد  از تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶ لغایت ۹۴/۱۰/۳۰ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه و یا از پایگاه www.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۴/۱۱/۴ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.
* شرایط پرداخت  به صورت  نقد و اقساط می باشد.
* در صورت تمایل برنده مزایده به پرداخت تمام نقدی ۱۰% از کل مبلغ تخفیف داده می شود.

ردیفپروژهشماره
واحد
طبقهتعداد
خواب
مساحت مفیدشماره پارکینگ
و مساحت
شماره انباری
و مساحت
مساحت کلقیمت تقریبی(ریال) هر متر مربعملاحظاتقیمت کل(ریال)تضمین شرکت در مزایده(ریال)
۱نظام مهندسی ۱۱_۳_۴شمال غربی۲خوابه۱۱۶٫۶۲۱۲٫۳۳۴٫۸۵۱۴۲٫۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰۸٫۶۴متر مربع تراس دارد۱,۹۲۲,۹۴۰,۰۰۰۱۶۵,۶۴۷,۰۰۰
۲نظام مهندسی ۱۲_۱_۱شمال شرقی۳خوابه۱۴۵٫۰۵۱۲٫۷۵۳٫۷۸۱۷۱٫۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰٫۰۲متر مربع تراس دارد۲,۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰۱۸۱٫۰۴۰٫۰۰۰
۳نظام مهندسی ۱۲_۲_۱شمال شرقی۳خوابه۱۴۵٫۰۵۱۲٫۶۵۳٫۳۶۱۷۱٫۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰٫۰۲متر مربع تراس دارد۲,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰۱۸۰٫۷۰۲٫۰۰۰
۴نظام مهندسی۱۲_۲_۴شمال غربی۳خوابه۱۴۴٫۸۲۱۱٫۶۶۴٫۹۴۱۶۹٫۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۸٫۱۸متر مربع تراس دارد۲,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰۱۷۹٫۷۴۰٫۰۰۰
۵نظام مهندسی ۱۲_۳_۴شمال غربی۳خوابه۱۴۴٫۸۲۱۲٫۲۵۳٫۳۲۱۶۸٫۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۸٫۱۸متر مربع تراس دارد۲,۱۹۱,۴۱۰,۰۰۰۱۷۹٫۰۷۰٫۵۰۰
۶نظام مهندسی ۱۲_۱۰_۱شمال شرقی۳خوابه۱۵۲٫۸۵۱۳٫۲۳۴٫۲۱۸۰٫۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰٫۰۲متر مربع تراس دارد۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰۱۸۶,۶۹۵,۰۰۰
۷نظام مهندسی ۱۳_۵_۴شمال غربی۲خوابه۱۱۵٫۵۲۱۳٫۱۲۳٫۰۶۱۴۰٫۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰۸٫۶۴متر مربع تراس دارد۱,۸۹۴,۵۹۰,۰۰۰۱۶۴٫۲۲۹٫۵۰۰
۸نظام مهندسی ۱۳_۷_۴شمال غربی۲خوابه۱۱۵٫۵۲۱۲٫۷۴۲٫۲۱۱۳۹٫۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰۸٫۶۴متر مربع تراس دارد۱,۸۷۷,۹۸۵,۰۰۰۱۶۳٫۳۹۹٫۲۵۰
۹نظام مهندسی ۱۵_۲_۴شمال غربی۲خوابه۱۱۵٫۵۳۱۲٫۲۳۳٫۸۳۱۴۰٫۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰۸٫۶۴متر مربع تراس دارد۱,۸۹۳,۱۰۵,۰۰۰۱۶۴٫۱۵۵٫۲۵۰
۱۰نظام مهندسی ۱۴_۱۰_۴شمال غربی۳خوابه۱۵۲٫۸۷۱۲٫۹۳۳٫۳۷۱۷۹٫۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰٫۲متر مربع تراس دارد۲,۳۳۱,۸۱۰,۰۰۰۱۸۶٫۰۹۰٫۵۰۰
۱۱نظام مهندسی ۱۵_۴_۴شمال غربی۲خوابه۱۱۵٫۵۵۱۲٫۳۳۵٫۴۴۱۴۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰۸٫۶۶مترمربع تراس دارد۱,۹۱۶,۷۳۰,۰۰۰۱۶۵,۳۳۶,۵۰۰
۱۲نظام مهندسی ۲۱_۱_۱جنوب شرقی۲خوابه۱۲۴٫۷۹۱۳٫۹۳۱۴۱٫۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۹۸۳,۶۶۰,۰۰۰۱۶۸,۶۸۳,۰۰۰
۱۳نظام مهندسی ۲۱_۱_۴جنوب غربی۲خوابه۱۳۰٫۲۱۳٫۹۲٫۸۱۴۶٫۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۰۵۵,۲۰۰,۰۰۰۱۷۲٫۲۶۰٫۰۰۰
۱۴نظام مهندسی ۲۱_۱_۵جنوب غربی۱خوابه۷۵٫۹۱۱۵۲٫۹۹۳٫۸۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰۰۱,۳۶۰,۲۴۵,۰۰۰۱۳۶٫۰۲۴٫۵۰۰
۱۵نظام مهندسی ۲۳_۱_۳شمال شرقی۱خوابه۷۵٫۷۷۱۵۲٫۸۹۳٫۵۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰۰۱,۳۵۶,۷۶۵,۰۰۰۱۳۵,۶۷۶,۵۰۰
۱۶نظام مهندسی ۲۱_۲_۴جنوب غربی۲خوابه۱۲۴۱۳٫۹۲٫۸۱۴۰٫۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۹۶۹,۸۰۰,۰۰۰۱۶۷٫۹۹۰٫۰۰۰
۱۷نظام مهندسی ۲۵_۴_۲شمال شرقی۱خوابه۸۰٫۸۳۱۶۲٫۷۹۹٫۵۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰۰۱,۴۴۳,۱۸۵,۰۰۰۱۴۱٫۶۵۹٫۲۵۰
۱۸نظام مهندسی ۲۳_۲_۴جنوب غربی۲خوابه۱۲۷٫۴۴۱۳٫۹۲٫۸۱۴۴٫۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۰۱۷,۹۶۰,۰۰۰۱۷۰٫۳۹۸٫۰۰۰
۱۹نظام مهندسی ۲۳_۳_۴جنوب غربی۲خوابه۱۲۷٫۴۴۱۴٫۶۲٫۶۱۴۴٫۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۰۲۴,۹۶۰,۰۰۰۱۷۰٫۷۴۸٫۰۰۰
۲۰نظام مهندسی ۲۳_۴_۴جنوب غربی۲خوابه۱۲۷٫۴۴۱۵۲٫۸۱۴۵٫۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۰۳۳,۳۶۰,۰۰۰۱۷۱٫۱۶۸٫۰۰۰
۲۱نظام مهندسی ۲۳_۵_۴جنوب غربی۲خوابه۱۲۷٫۴۴۱۴۲٫۷۱۴۴٫۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۰۱۷,۹۶۰,۰۰۰۱۷۰٫۳۹۸٫۰۰۰
۲۲نظام مهندسی ۲۴_۱_۲شمال غربی۲خوابه۱۳۰٫۱۴۱۳٫۶۳۱۴۶٫۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۰۵۴,۳۶۰,۰۰۰۱۷۲٫۲۱۸٫۰۰۰
۲۳نظام مهندسی ۲۴_۴_۲شمال غربی۲خوابه۱۲۷٫۴۶۱۴٫۸۵۲٫۵۱۴۴٫۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۰۲۷,۳۴۰,۰۰۰۱۷۰٫۸۶۷٫۰۰۰
۲۴نظام مهندسی ۲۲_۲_۳جنوب غربی۳خوابه۱۳۱٫۵۹۱۳٫۹۲٫۹۱۴۸٫۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰۰۲,۰۰۳,۲۶۵,۰۰۰۱۶۹,۶۶۳,۲۵۰
۲۵نظام مهندسی ۲۲_۴_۳جنوب غربی۳خوابه۱۳۱٫۵۹۱۳٫۴۲٫۷۱۴۷٫۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰۰۱,۹۹۳,۸۱۵,۰۰۰۱۶۹٫۱۹۰٫۷۵۰
۲۶ارگ مسکن۳۰۴سوم۲خوابه۱۰۳۱۲٫۷۵(۲)مشاعات پارکینگ ۹٫۷۴۱۳۸٫۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰مشاعات واحد ۱۲٫۸۸۱,۷۲۹,۶۲۵,۰۰۰۱۵۵٫۹۸۱٫۲۵۰
۲۷ارگ مسکن۶۰۲ششم۲خوابه۱۰۳۱۷٫۱۵(۱۸)مشاعات پارکینگ ۹٫۷۴۱۴۲٫۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰مشاعات واحد ۱۲٫۸۸۱,۷۸۴,۶۲۵,۰۰۰۱۵۸٫۷۳۱٫۲۵۰
۲۸ارگ مسکن۵۰۱چهارم۲خوابه۸۵۱۱٫۶۱(۲) مشاعات پارکینگ ۱۰٫۷۹۱۲۰٫۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰مشاعات واحد ۱۲٫۸۱,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰۱۴۴٫۶۲۵٫۰۰۰
۲۹ارگ مسکن۵۰۲چهارم۲خوابه۸۲۱۰٫۹۲(۶)مشاعات پارکینگ ۱۰٫۷۹۱۱۶٫۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰مشاعات واحد ۱۲٫۳۵۱,۵۰۸,۷۸۰,۰۰۰۱۴۴٫۹۳۹٫۰۰۰
۳۰ارگ مسکن۷۰۳ششم۲خوابه۸۵۱۵(۹)مشاعات پارکینگ ۱۰٫۷۹۱۲۳٫۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰مشاعات واحد ۱۲٫۸۱,۶۰۶,۶۷۰,۰۰۰۱۴۹٫۸۳۳٫۵۰۰
۳۱طرح معالی آبادیواحد۱۱سوم۳خوابه۱۱۵٫۰۸۰داخلی ۴ متر مربع۱۱۵٫۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰۱۱۵٫۰۸۰٫۰۰۰
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است