آگهی مزایده املاک تجاری در شهر صدرا
۱۳۹۴-۱۰-۲۹
آگهی مزایده واحد های مسکونی در شهر صدرا
۱۳۹۴-۱۱-۰۱

آگهی مزایده زمین تجاری در شهر صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد زمین های تجاری زیر واقع در شهر صدرا را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد  از تاریخ  ۹۴/۱۰/۲۶ لغایت ۹۴/۱۰/۳۰ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه و یا از پایگاه www.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۴/۱۱/۴ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

* شرایط پرداخت  به صورت  تمام نقدی می باشد.

ردیفآدرسشماره قطعهمساحت (مترمربع)کاربریقیمت هر مترمربع(ریال)قیمت کل(ریال)تضمین شرکت در مزایده(ریال)
۱فاز۲ طرح۲۸هکتاری۵۳۶٫۱۵۰تجاری۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲فاز۲ طرح۲۸هکتاری۵۳۷٫۱۵۰تجاری۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است