آگهی فراخوان فروش

آگهی فراخوان فروش
۱۳۹۷-۰۵-۰۷
عملیات اجرای طرح توسعه اورژانس شهر جدید صدرا آغاز شد
۱۳۹۷-۰۵-۰۷

آگهی فراخوان فروش

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد ملک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۵/۷ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه و یا از پایگاه www.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۵/۲۲ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۵/۲۳ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

 

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد/قطعه

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت کل ( ریال)

شرایط فروش

تضمین مزایده(ریال)

توضیحات

۱

زمین زراعی

حریم گویم

۸/۳۸۴۰۹

—–

۲۳۵۰۰۰

زراعی

۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نقد و اقساط

ریال ۵,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۵۰% نقد و ما بقی اقساط ۱۸ ماهه

۸/۱۶۶۵۲

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا