قابل توجه متقاضیان پروژه مسکن مهر ۶۰۰ واحدی (شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان)
۱۳۹۵-۰۲-۱۸
عید مبعث مبارک
۱۳۹۵-۰۲-۱۸

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی – دو مرحله ای

شرکـت عمـران شهـر جدیـد صـدرا در نظر دارد را  عملیات طراحی و اجرای تصفیه خانه پیش ساخته فاضلاب جهت استفاده پساب خروجی جهت آبیاری فضای سبز این شهر جدید را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط زیر واگذار نماید.

پیمانکار می بایست دارای حداقل یکی از صلاحیت های زیر داشته باشند.

– دارای مجوز از وزارت صنایع به عنوان تولید کننده تولید لاگون های پیش ساخته تصفیه فاضلاب

– دارای رتبه معتبر در رشته طرح و ساخت غیر صنعتی رسته آب

– دارای رشته آب همراه با مشارکت مشاور در تخصص تاسیسات آب و فاضلاب

محل دریافت اسناد مناقصه  شرکت عمران شهرجدیدصدرا به نشانی شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا –دبیرخانه شرکت با تلفن:‌۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۱۱ می باشد.

مهلت زمان دریافت اسناد از تاریخ ۲۰/۲/۹۵ تا تاریخ ۲۶/۲/۹۵ و آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا تا ساعت ۱۶ مورخ ۸/۳/۹۵ می باشد.به پیشنهادات فاقد امضاء ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر شده در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. پاکت های پیشنهادی در تاریخ۹/۳/۹۵ در ساعت ۱۱صبح بازگشایی می شود.

۵۰% از هزینه های این پروژه از محل تهاتر با واحدهای تجاری و یا آپارتمانی متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خواهد بود.

سایر توضیحات لازم در خصوص مناقصه در اسناد آن درج گردیده است.

زمان بازدید از محل و کسب اطلاعات بیشتر در تاریخ ۲۸/۲/۹۵ ساعت ۹ صبح با مراجعه به دفتر مهندسین مشاور واقع در شهر صدرا مجتمع تجاری مروارید می باشد.

ردیف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ریال)

مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه  

چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )

۱

طراحی و احداث لاگون جهت تصفیه فاضلاب حدود ۳۰۰۰ واحد مسکونی

۳۹٫۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده است